Wachttijd

Tot eind dit jaar worden er geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Vanaf 14 januari 2019 is de praktijk weer opengesteld voor nieuwe behandelingen.
Dit geldt zowel voor behandelingen die vallen onder de generalistische basis-ggz, als voor behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz. Bij welke zorgverzekeraar u staat ingeschreven is niet van belang voor de wachttijd. Ook uw diagnose heeft geen invloed op extra wachttijd.

Indien u niet zo lang kunt of wilt wachten, neem dan contact op met uw zorgaanbieder of met uw zorgverzekeraar.

Mocht er geen plaats beschikbaar zijn in mijn praktijk, dan informeer ik u hierover direct bij uw aanmelding en kijk ik samen met u naar andere mogelijkheden voor behandeling.

Desgewenst kunt u de factsheets van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) raadplegen over de publicatie van wachttijden binnen de Ggz.

Datum laatste aanpassing: 6 november 2018