Wachttijd

In verband met een volle wachtlijst neem ik op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aan.

Dit geldt zowel voor behandelingen die vallen onder de generalistische basis-ggz, als voor behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz. Bij welke zorgverzekeraar u staat ingeschreven is niet van belang voor de wachttijd. Ook uw diagnose heeft geen invloed op extra wachttijd.

Indien u niet kunt of wilt wachten, neem dan contact op met uw zorgaanbieder of met uw zorgverzekeraar.

Desgewenst kunt u de factsheets van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) raadplegen over de publicatie van wachttijden binnen de Ggz.

Datum laatste aanpassing: 4 januari 2019