Wachttijd

Als u zich bij mijn praktijk aanmeldt, dan kunt u binnen 4 tot 6 weken bij mij terecht voor een eerste gesprek. De behandeling start daarna direct zonder extra wachttijd.
Dit geldt zowel voor behandelingen die vallen onder de generalistische basis-ggz, als voor behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz. Bij welke zorgverzekeraar u staat ingeschreven is niet van belang voor de wachttijd. Ook uw diagnose heeft geen invloed op extra wachttijd.

Indien u niet zo lang kunt of wilt wachten, neem dan contact op met uw zorgaanbieder of met uw zorgverzekeraar.

Mocht er geen plaats beschikbaar zijn in mijn praktijk, dan informeer ik u hierover direct bij uw aanmelding en kijk ik samen met u naar andere mogelijkheden voor behandeling.

Desgewenst kunt u de factsheets van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) raadplegen over de publicatie van wachttijden binnen de Ggz.

Datum laatste aanpassing: 30 september 2018