Toelichting behandeltarieven

Behandeltarieven

a. Tarieven
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.

b. Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

c. Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a.
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie vraag a.

d. Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 85,-  per gemiste afspraak als u zich korter dan 24 uur voorafgaand aan de therapie afmeldt.