Psychotherapie voor volwassenen

hanneke2
Hanneke Braam

Borgweg 24
9469PH Schipborg (Dr.)
Tel.: 050 4093662
Email: hannekebraam@planet.nl

Psychotherapiepraktijk Hanneke Braam is gevestigd in Schipborg in het stroomdalgebied van de Drentse Aa.

In verband met mijn naderend pensioen neem ik geen nieuwe clienten meer in behandeling. Lopende behandelingen worden nog gewoon voortgezet.

Ik dank al mijn clienten, oud-clienten en verwijzers voor het in mij gestelde vertrouwen.

Hanneke Braam