Psychotherapie voor volwassenen

hanneke2
Hanneke Braam

Borgweg 24
9469PH Schipborg (Dr.)
Tel.: 050 4093662
Email: hannekebraam@planet.nl

Psychotherapiepraktijk Hanneke Braam is gevestigd in Schipborg in het stroomdalgebied van de Drentse Aa.

Op 1 april 2020 ga ik met pensioen. Vanaf die datum is de praktijk gesloten.

Nieuwe aanmeldingen worden om die reden niet meer in behandeling genomen. Lopende behandelingen worden per 1 april afgesloten.

Ik dank al mijn clienten, oud-clienten en verwijzers voor het in mij gestelde vertrouwen.

Hanneke Braam